Autorizatii de mediu - 0745.486.800 sau 0732.516.345

RAPORTARE AFM SIATD

SIATD platforma care vizează transparentizarea tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje sau mai pe larg reprezinta o aplicație informatica utilizata pentru monitorizarea și verificarea trasabilității deșeurilor de ambalaje în sistemul responsabilității producătorului. 

 

 • Utilizarea SIATD şi încărcarea datelor, informaţiilor şi/sau a documentelor în sistemul informatic se efectuează în conformitate cu caracteristicile tehnice ale SIATD şi puse la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu.
 • Începând cu 1 ianuarie 2021, utilizarea Sistemului Informatic de Asigurare a Trasabilității Deșeurilor (SIATD) este obligatorie ı̂n vederea monitorizării și verificării în timp real, la nivel de documente financiar-contabile și justificative, a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje finanțate de organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului  (OIREP).
 • Următoarele categorii au obligația utilizării SIATD:
 1. a) organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului;
 2. b) operatorii economici care desfășoară activități de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale;
 3. c) operatorii economici care desfășoară activități de valorificare/reciclare.
 • Funcționarea sistemului este asigurată de Administația Fondului pentru Mediu (AFM), iar procesul de înrolare este asemnănător celui pentru aplicația de depunere online a declarațiilor către AFM (https://online.afm.ro/).
 • Utilizarea aplicației este posibilă doar după înrolare cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal sau a unei persoane împuternicite, cererile de înrolare putând fi trimise începând cu 15 septembrie. Pentru vizualizarea istoricului datelor, documentelor, notificărilor, etc se poate genera un cont de acces tip utilizator/parolă ulterior înrolării cu semnătură electronică.
 • Părțile implicate în tranzacții (oricare dintre cele enumerate la literele a, b, c de mai sus) introduc în SIATD următoarele documente și informații: date de identificare partener, licență operare/autorizație mediu, tip deșeu ambalaj, cantități estimative, OIREP care finanțează gestionarea, aviz de însoțire, date factură, fotografii relevante cu mijlocul de transport și încărcătura.
 • La inițierea unei tranzacții, ulterior introducerii datelor și documentelor menționate, SIATD va genera un cod unic de tranzacție care va fi înscris pe formularele precompletate din platformă: Formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa 3 la HG 1061/2008) și Anexa VII Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 (doar pentru tranzacții în afara teritoriului național).
 • Utilizatorii care preiau deșeuri de ambalaje au obligația de a confirma cantitatea netă și cantitatea brută de deșeuri tranzacționate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora într-un termen de maximum 5 zile de la data recepției deșeurilor, în caz contrar tranzacția nefiind luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de alorificare/reciclare deșeuri de ambalaje. În consecință, OIREP va finanța costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje doar după confirmarea în SIATD a cantităților de deșeuri recepționate.

Dacă vă aflați în oricare categorie de utilizator al SIATD – OIREP, colector, salubrist, reciclator/valorificator, ADI, UAT , puteti apela cu incredere la serviciile noastre:

Oferim:

 • Inrolare in platforma SIATD
 • Pregatire documente (Facturi, avize, fotografii) si verificarea acestora
 • Incarcarea datelor in SIATD, receptionarea si confirmarea acestora

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul serviciilor pentru mediu si al gestiunii deșeurilor, specialistii  noștri vă vor ajuta in  activitatea de gestionare a platformei SIATD pentru conformarea cu cerințele legale și evitarea penalităților sau a cantităților de deșeuri de ambalaje nerecunoscute pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare.

Formular de contact

Contactati-ne pentru mai multe informatii privind produsele si serviciile oferite de ServiciiPentruMediu.ro.